Sklerosering - Grundkurs

Pris: 7 300 kr exklusive moms

Du skall vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska

28 Augusti, 10:00 - 18:00

Linnégatan 76, 115 23 Stockholm. 1 trappa upp. Det står Medicera på dörren. Kod 1425

3 platser kvar

OBS: anmälan är bindande.

Bokningsinformation:

Om du blir sjuk behöver vi ett läkarintyg, senast 24 timmar innan utbilningstillfället. Vi kommer då att erbjuda dig samma kurs vid nästa möjliga utbilningstillfälle.
Vid inställd kurs erbjuds utbildningen vid nästa möjliga utbildningstillfälle. Alternativt kommer utbildningsavgiften betalas tillbaka.

Bokningsformulär


Kundinformation

Företagsnamn eller För- och efternamn.
Organisationsnummer eller personnummer.
Adress rad 1
Adress rad 2

Deltagarinformation

Kurs deltagares för- och efternamn.

Härmed intygar jag på heder och samvete att jag är utbildad läkare, tandläkare eller sjuksköterska och innehar svensk legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen. Jag samtycker även att REBS kontaktar berörda myndigheter för att inhämta samt kontrollera denna information.